Πληροφορίες για την επιχείρηση
Προφίλ

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής Διαδίκτυο ιδρύθηκαν στη Χίο το 2000 με σκοπό την παροχή σωστής και σε βάθος πληροφορικής παιδείας και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Με ένα δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων, τα εργαστήρια «Διαδίκτυο» παρέχουν ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες.

Περισσότερα...
 
Φιλοσοφία

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο έχουν σαν βασικό στόχο τους την καλλιέργεια παιδείας όσον αφορά στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Αποτελούν εκπαιδευτικό φορέα υψηλού επιπέδου ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών από το σύνολο της κοινωνίας.

Περισσότερα...
 
Όραμα

Ως επιχείρηση, τα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής Διαδίκτυο επιδιώκουν τη διαρκή ανάπτυξη βασιζόμενα στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που συσσορεύεται τόσο στον τομέα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας όσο και της οργάνωσης και διοίκησης ενός δικτύου εκπαιδευτηριών. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί το κλειδί της διαρκούς βελτίωσης και προόδου των εργαστηρίων: καταγράφει, αξιοποιεί και εμπλουτίζει μεθοδικά την εμπειρία των άλλων τμημάτων της επιχείρησης, παρέχοντας βελτιωμένες λύσεις.

Περισσότερα...
 
Οργάνωση της εταιρίας

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο στηρίζουν τη λειτουργεία τους σε ένα καλά οργανωμένο μηχανισμό που αποτελείται από συνεργαζόμενα μεταξύ τους τμήματα. Στόχος είναι η ορθή και συγχρονισμένη λειτουργία των εργαστηρίων, η αποτελεσματικότητα, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου με όσο το δυνατό πιο ουσιαστικό τρόπο.

Περισσότερα...
 
Joomla Templates by Joomlashack