Σήμερα η πληροφορική αποτελεί ουσιαστικό λειτουργικό εργαλείο της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, και η παρουσία της είναι έντονη στον κρατικό μηχανισμό, τις επιχειρήσεις, τις καθημερινές συναλλαγές αλλά και την ενημέρωση, την εκπαίδευση ή την ψυχαγωγία. Η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τα εργαλεία που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν απλώς εφόδιο, αλλά όρο επιβίωσης για σχεδόν οποιαδήποτε δραστηριότητα. Η πιστοποιημένη ικανότητα χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των υπηρεσιών του διαδικτύου (internet) έχει αναχθεί σε απαραίτητο τυπικό και ουσιαστικό προσόν στην αγορά εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα.

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο έχουν δημιουργήσει κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης και εκμάθησης για την απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες. Η προσφερόμενη εκπαίδευση καλύπτει μία πληθώρα αναγκών, από τη βασική χρήση Η/Υ έως την απόκτηση εξειδικευμένων πιστοποιημένων δεξιοτήτων. Η διδασκαλία παρέχεται από έμπειρους και έγκυρα καταρτισμένους στην πληροφορική εκπαιδευτές και προσαρμόζεται στις ανάγκες (χώρος, χρόνος, απόσταση) και τους στόχους (επιθυμητό επίπεδο σπουδών) του ενήλικα.

   
Joomla Templates by Joomlashack