Το Key CERT διαθέτει μια πλήρη και διαρκώς αναπτυσσόμενη σειρά Σχημάτων Πιστοποίησης, που καλύπτουν κάθε επίπεδο γνώσεων, εμπειρίας αλλά και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τους απολύτως αρχάριους, σε προχωρημένους χρήστες και για αρκετές εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές.Key CERT IT Initial Εκτύπωση E-mail
Πιστοποιήσεις - KeyCERT

Αυτό το πιστοποιητικό καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ, πιστοποιώντας ότι ο κάτοχός του κατέχει τις πλέον βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Περισσότερα...
 
Key CERT IT Basic Plus Εκτύπωση E-mail
Πιστοποιήσεις - KeyCERT

Πιστοποιητικό που καλύπτει στο σύνολό τους όλες τις πιθανές απαιτήσεις του ΑΣΕΠ και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις

Περισσότερα...
 
Key CERT IT Specialist Εκτύπωση E-mail
Πιστοποιήσεις - KeyCERT

Το πιστοποιητικό αυτό πιστοποιεί τον κάτοχό του ως specialist, δηλαδή ότι διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο της επιλογής του.

Περισσότερα...
 
Key CERT IT basic Εκτύπωση E-mail
Πιστοποιήσεις - KeyCERT

Αυτό το πιστοποιητικό προσαρμόζεται στις περισσότερες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ. O κάτοχός του πιστοποιείται ότι διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις

Περισσότερα...
 
Key CERT IT Expert Εκτύπωση E-mail
Πιστοποιήσεις - KeyCERT

Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες,

Περισσότερα...
 
Joomla Templates by Joomlashack