Φοιτητικά προγράμματα

Η ικανότητα χρήσης εφαρμογών του Η/Υ και του διαδικτύου αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την οργάνωση και διαχείριση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των φοιτητών (εργασίες, μελέτη, ενημέρωση) και τη δημιουργία νέων προοπτικών εξέλιξης των σπουδών και των γνώσεών τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ικανότητες χρήσης Η/Υ απαιτούνται ακόμα και από φοιτητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με την πληροφορική. Επιπλέον, η κατοχή πιστοποιημένων γνώσεων χειρισμού Η/Υ αποτελεί βασικό προσόν για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς απαιτείται στις περισσότερες θέσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο έχουν δημιουργήσει κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης και εκμάθησης για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των φοιτητών. Η προσφερόμενη εκπαίδευση καλύπτει μία πληθώρα αναγκών, από τη βασική χρήση Η/Υ έως την απόκτηση εξειδικευμένων πιστοποιημένων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα χρήσιμων σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Η διδασκαλία παρέχεται από έμπειρους και έγκυρα καταρτισμένους στην πληροφορική εκπαιδευτές και προσαρμόζεται στις ανάγκες (χώρος, χρόνος, απόσταση), στις δυνατότητες αλλά και τους στόχους (επιθυμητό επίπεδο σπουδών) του φοιτητή.

   
Joomla Templates by Joomlashack