Όραμα

Τα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής Διαδίκτυο στοχεύουν στην παροχή εκπαίδευσης και παιδείας υψηλής ποιότητας στην πληροφορική. Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης πραγματοποιείται συστηματικά και στηρίζεται (α) στην παιδαγωγική ευαισθησία και (β) στην παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης. Η παιδαγωγική ευαισθησία επιτυγχάνεται με την επιλογή παιδαγωγικά καταρτισμένου προσωπικού με αγάπη για την εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική υποστήριξη υλοποιείται με την ανάπτυξη και τη διαρκή ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών μέσων, τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών και των αιθουσών διδασκαλίας, κλπ.

Ως επιχείρηση, τα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής Διαδίκτυο επιδιώκουν τη διαρκή ανάπτυξη βασιζόμενα στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που συσσωρεύεται τόσο στον τομέα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας όσο και της οργάνωσης και διοίκησης ενός δικτύου εκπαιδευτηριών. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί το κλειδί της διαρκούς βελτίωσης και προόδου των εργαστηρίων: καταγράφει, αξιοποιεί και εμπλουτίζει μεθοδικά την εμπειρία των άλλων τμημάτων της επιχείρησης, παρέχοντας βελτιωμένες λύσεις.

Η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών από το χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και της εκπαιδευτικής υποστήριξης ήταν ανέκαθεν βασικός στόχος των εργαστηρίων. Με προσεκτικές συνεργασίες που εκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα, το Διαδίκτυο επιλέγει συνεργάτες με ειλικρινή διάθεση προσφοράς στην εκπαίδευση, ικανούς να διατηρήσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης σε υψηλό επίπεδο.

 
Joomla Templates by Joomlashack