Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Τα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής Διαδίκτυο, προκειμένου να αναβαθμίζουν συνεχώς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων στην Πληροφορική, έχουν σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης των καθηγητών τους.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μια σειρά εβδομαδιαίων συναντήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, στις οποίες γίνεται ανταλλαγή απόψεων, προσπάθεια επίλυσης τυχόν προβλημάτων με τους μαθητές, αναζήτηση και αξιολόγηση νέου εκπαιδευτικού υλικού και νέων μεθόδων εκπαίδευσης. Επίσης επιδιώκεται η συμμετοχή των καθηγητών μας σε διάφορα σεμινάρια εκπαιδευτικού και τεχνολογικού χαρακτήρα, προκειμένου να είναι ενημερωμένοι για τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία.

Γιατί και οι καθηγητές μπορούν να παραμείνουν για πάντα μαθητές…

 

Είσοδος Εκπαιδευομένων 
Joomla Templates by Joomlashack