Εκπαίδευση γονέων

Η εκπαίδευση των παιδιών απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των γονέων τους και την καλή συνεργασία, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτές. Όταν οι γονείς είναι σε θέση να κατανοήσουν αυτό που διδάσκεται το παιδί τους, μπορούν όχι μόνο να εκτιμήσουν τις παρεχόμενες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να το βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνει.

Οι Η/Υ και το διαδίκτυο χρησιμοποιούνται σήμερα, τόσο σαν μαθησιακά εργαλεία όσο και για μια πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων. Ο ενημερωμένος γονέας έχει τη δυνατότητα να ωθήσει το παιδί του προς τη σωστή κατεύθυνση, υποδεικνύοντάς του τις χρήσεις εκείνες της πληροφορικής που θα αποβούν επωφελείς για την εκπαίδευση και την παιδεία του. Επιπλέον, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να το προστατεύσει από τους κινδύνους της τεχνολογίας (ακατάλληλο περιεχόμενο, ασφάλεια ευαίσθητων πληροφοριών, προστασία από απάτες).

Το Διαδίκτυο μέσα από μια σειρά ενημερώσεων και σεμιναρίων προσπαθεί να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις στους γονείς των μικρών μας μαθητών, οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση μιας σωστότερης και πιο ολοκληρωμένης εικόνας του κόσμου της πληροφορικής και θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν τα προβλήματα που τυχόν συναντούν όταν χρησιμοποιούν τον Η/Υ ή και τον παγκόσμιο ιστό.

Στις ενημερώσεις γονέων έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι οι γονείς που το παιδί τους είναι εγγεγραμμένο στο Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής Διαδίκτυο.

 

Είσοδος Γονέων 
Joomla Templates by Joomlashack