Προφίλ

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής Διαδίκτυο ιδρύθηκαν στη Χίο το 2000 με σκοπό την παροχή σωστής και σε βάθος πληροφορικής παιδείας και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Με ένα δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων, τα εργαστήρια «Διαδίκτυο» παρέχουν ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Η δυναμική ανάπτυξη των εργαστηρίων στηρίζεται στην έρευνα και τις επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες.

Η τεχνολογικά άρτια και παιδαγωγικά ευαίσθητη εκπαίδευση, με σεβασμό στον εκπαιδευόμενο και την ιδιαιτερότητά του, συνιστούν τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες καταρτίζονται τα προγράμματα σπουδών και επιλέγονται οι συνεργάτες. Τα εργαστήρια «Διαδίκτυο» πρωτοπορούν πάντοτε στον τομέα της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και διακρίνονται για την ικανότητα να τα εντάσσουν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να εξυπηρετούν τις διδακτικές ανάγκες.

Τέλος, τα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής «Διαδίκτυο» προσφέρουν συστηματικά στο κοινό οργανωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση, στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης ως φορέας εκπαίδευσης.

 
Joomla Templates by Joomlashack