Έρευνα και Ανάπτυξη

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης των Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο αναζητά, δοκιμάζει και προσαρμόζει τεχνολογικές και άλλες προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενίσχυση της οργάνωσης και της λειτουργίας των εργαστηρίων. Κύριο μέλημα του τμήματος είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδιαίτερα στις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.

Η οργανωτική δομή των Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο σχεδιάστηκε με βάση τις προτάσεις και τις λύσεις που κατάρτισε το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Σήμερα, η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προέρχεται κυρίως από τις καινοτόμες εφαρμογές που το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης εντοπίζει, δοκιμάζει και εφαρμόζει στην πράξη. Χάρη στο έργο του τμήματος, τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο είναι σήμερα σε θέση να υποστηρίξουν πλήρως ένα δίκτυο εγκαταστάσεων εκπαίδευσης παρέχοντας ισότιμες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε παράρτημα.

Παράλληλα με την οργάνωση της επιχείρησης, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ασχολείται συστηματικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών για τη βελτίωση του διδακτικού έργου. Στα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο πιστεύουμε ότι η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, λογισμικού και δικτυακών υπηρεσιών μπορεί να βελτιώσει το μάθημα, αρκεί να πραγματοποιηθεί συστηματικά, με παιδαγωγική ευαισθησία και με βάση τα συμπεράσματα των σχετικών επιστημονικών ερευνών.

Σπουδαιότερο επίτευγμα του τμήματος αποτελεί η ίδρυση της εταιρίας Ευφυής Εκπαίδευση smartedu.gr, που ξεκίνησε το 2008 ως δραστηριότητα Έρευνας και Ανάπτυξης των Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο. Η Ευφυής Εκπαίδευση ασχολείται με την ανάπτυξη και την παροχή λύσεων εκπαιδευτικής υποστήριξης και ιδιαίτερα των λύσεων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης συνεργάζεται πολύ στενά με την Ευφυή Εκπαίδευση, στη βάση της εκατέρωθεν παροχής τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικού υλικού.

Joomla Templates by Joomlashack