Οι μαθητές (11 έως 18 ετών) αποκτούν, σε αυτά τα προγράμματα, γνώσεις και χρήσιμες δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών του κόσμου της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Τα παιδιά και οι έφηβοι μυούνται με τον σωστό τρόπο στη σύγχρονη τεχνολογία, αποκτώντας ουσιαστικά εφόδια αλλά και πιστοποιημένες γνώσεις από μικρή ηλικία. Παράλληλα, καλλιεργούν κριτικό πνεύμα και αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ασφαλή αξιοποίηση των μέσων πληροφορικής και των υπηρεσιών του διαδικτύου.

Εκπαίδευση

Μετά την εγγραφή του ο μαθητής αξιολογείται από τους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους ώστε να ενταχθεί στο κατάλληλο για αυτόν επίπεδο και τμήμα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο σε τάξεις, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο φοιτά ο κάθε μαθητής. Η αξιολόγηση είναι οργανωμένη, διαρκής και πολύπλευρη και αποσκοπεί στο να γνωρίζει ο μαθητής την επιτυχία των προσπαθειών του. Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης χάρη στη συνεχή εποπτεία προόδου και τη διενέργεια τακτικών εσωτερικών εξετάσεων, ο γονέας παραμένει ενήμερος για τη εξέλιξη του μαθητή.

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ δίπλωμα που πιστοποιεί τις δεξιότητες και γνώσεις που απέκτησαν.

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Κάθε μαθητής του Διαδικτύου λαμβάνει τα απαραίτητα βοηθήματα για τη σωστή εκπαίδευσή του: βιβλία, σημειώσεις και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης:Βασικές Δεξιότητες E-mail

Σε αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης ο μαθητής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών του κόσμου των υπολογιστών. Τα παιδιά μυούνται στη σύγχρονη τεχνολογία και παράλληλα εμπεδώνουν τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής, αποκτώντας ουσιαστικά εφόδια αλλά και πιστοποιημένες γνώσεις από μικρή ηλικία. Επιπλέον, διδάσκεται η ασφαλής αξιοποίηση του διαδικτύου, με έμφαση στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων και την καλλιέργεια των μαθητών ώστε να αξιολογούν μόνοι τους το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση, ως προς την καταλληλότητά του.

Περισσότερα...
 
Πως λειτουργεί ο υπολογιστής E-mail


Ένας υπολογιστής αποτελείται από υλικό, ειδικό λογισμικό που ονομάζεται "λειτουργικό σύστημα", καθώς και λογισμικό εφαρμογών. Πως δένουν όλα αυτά μαζί;

Βίντεο σε μεγάλο μέγεθος
 
Δίκτυα E-mail


Τα δίκτυα υπολογιστών υπάρχουν παντού γύρω μας, με πλέον γνωστό το internet

Βίντεο σε μεγάλο μέγεθος
 
Προχωρημένες δεξιότητες E-mail

Αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στο βασικό επίπεδο χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και θέλουν να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες – προχωρημένες γνώσεις που θα μετατρέψουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Οι πιστοποιημένες γνώσεις που αποκτούνται σε αυτά τα προγράμματα αποτελούν επέκταση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης του Η/Υ σε πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα και είναι άμεσα αξιοποιήσιμες και πρακτικά χρήσιμες στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα...
 
Bits, Bytes και άλλες μονάδες E-mail


Η μονάδες μέτρησης δεδομένων και η σχέση που έχουν μεταξύ τους. Από το bit στο Zetabyte

Βίντεο σε μεγάλο μέγεθος
 
Ασφαλής χρήση E-mail


Ασφαλής χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, γνώση των κινδύνων και τρόποι προληψης, προστασίας και αντιμετώπισης

Βίντεο σε μεγάλο μέγεθος
 


   
Joomla Templates by Joomlashack